Coaching

B

egint u aan een nieuwe baan of zoekt u uw weg in een organisatieverandering. Bent u ergens minder tevreden mee waaraan u wilt werken of wilt u enige afstand nemen van de waan van alle dag om uw competentie als leidinggevende verder aan te scherpen. Wilt u los van de dagelijkse hectiek van het werk uzelf weer eens de tijd gunnen om stil te staan bij wat, hoe en waarom u iets doet?


En wilt u hierbij begeleid worden door een coach die:

  • resultaat- en doelgericht werkt en de werkcontext in beeld houdt;
  • u feedback geeft op wat en hoe u iets doet of over iets denkt;
  • u uitnodigt en stimuleert te reflecteren op eigen handelen, opvattingen of meningen;
  • oplossingsgericht werkt en u voorstelt uitdagingen aan te gaan;

Kortom een coach die u op methodische wijze begeleidt bij het bereiken van door u gestelde doelen en gewenste resultaten voor coaching.